Soutěžíme

Ranklist

Tanci se věnujeme na úrovni vzdělávací, rekreační, sportovní i profesionální s radostí a plným nasazením

„Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.“

Ruth Saint Denis

Zajímá mne ranklist

Archiv ranklistů