Vzděláváme

Licence

Naši odborníci si pravidelně doplňují vzdělání a získávají patřičné vzdělání a licence.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Vzděláváme

Licence

 SUT tradičně vzdělává a uděluje licence porotcům, tanečním mistrům, trenérům v oblasti sportovního a společenského tance. Uděluje 3 stupně licencí. V případech prokazatelné výjimečné taneční kariéry lze přistoupit k přezkoušení před komisí, která může udělit vyšší licenci porotce ve zkráceném režimu. Jednotlivé licence opravňují k realizaci v různých oblastech tanečního sportu v SUT.

 

Udělované licence

Licence tanečního mistra

Licence porotce 1, 2, 3 (kvalifikační tabulka pro porotování soutěží SUT zde (link to tabulka kvalifikace porotce)

Licence trenéra 1, 2, 3

Licence odborný dozor

Licence sčitatel